Montering av Gebodörren

För att våra dörrar skall fungera på bästa sätt är det viktigt att de monteras rätt.

När du får din Gebodörr följer det med en monteringsanvisning.
Tätningslister, eventuella släplister, trycke (handtagen) samt täckskyltar levereras samtidigt med dörren fast i egna kolli som inte är fästa på dörrarna. Därför är det viktigt att kontrollera att man fått det antal kolli som finns angivet på fraktsedeln.

Montering av Gebodörren

Ladda ner monteringsanvisningen som pdf