Leverans och mottagande

Leverans och mottagande

Vid leverans från fraktbolaget, kontrollera noga att ni fått det antal kolli som är angivet på fraktsedeln. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till fraktbolaget samt till Gebo. Synliga skador ska anmälas vid mottagande av godset. Godsmottagaren är personligen ansvarig för att fraktsedeln kvitteras av rätt person.

Vi emballerar våra dörrar mycket noga men tyvärr händer det att transportskador inträffar trots detta. Nedan ser du exempel på hur vårt emballage ser ut. Vilken typ av emballage som använts på din order ser du på följesedeln.

Standardemballage enkeldörr invändigt Standardemballage enkeldörr utvändigt
Standardemballage enkeldörr invändigt Standardemballage enkeldörr utvändigt
 Standardemballage pardörr invändigt  Standardemballage pardörr utvändigt
Standardemballage pardörr invändigt Standardemballage pardörr utvändigt
 Emballage typ 3 enkeldörr invändigt  Emballage typ 3 enkeldörr utvändigt
Emballage typ 3 enkeldörr invändigt Emballage typ 3 enkeldörr utvändigt
 Emballage typ 3 pardörr invändigt  Emballage typ 3 pardörr utvändigt
Emballage typ 3 pardörr invändigt Emballage typ 3 pardörr utvändigt
 Pallning sida 1  Pallning sida 2
Pallning sida 1 Pallning sida 2

Dörren/dörrarna ska före montering alltid förvaras inomhus på plant underlag, i ett väl ventilerat utrymme med låg luftfuktighet, stående på karmens sidostycke alternativt ovanstycke. OBS: Ej liggande!
De skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Emballaget skall tas bort snarast då detta endast är avsett att skydda godset under transport.