Köp- och garantivillkor

Köp- och garantivillkor

Klicka här för utskriftsvänligt format.

Dessa köp- och garantivillkor gäller tillsammans med ABM 07.

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Gebo Snickerier AB, nedan kallat Gebo, bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Ordererkännandet anses till alla delar godkänt av köparen om inte köparen inom två (2) arbetsdagar framfört anmärkningar mot ordererkännandet, även om avvikelser finns från tidigare lämnad offert. Eftersom våra produkter är anpassade och tillverkade för din räkning finns ingen retur- eller ångerrätt.

Revidering
Revideringar som är Gebo tillhanda efter godkännande av ordererkännande och eventuell ritning orsakar merarbete. Vi försöker naturligtvis att hjälpa dig så gott det går. Revideringar kan medföra att leveranstiden förlängs och att extrakostnader uppstår.

Leveranstid
Leveranstiden anges på ditt ordererkännande, och avser när produkten lämnar oss.

Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning inom angiven leveranstid. Det kan dock uppstå tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen inom utsatt tid, exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Gebo ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av transportbolaget.

Garanti
Garantin gäller för dörrar tillverkade under namnet Gebo och i enlighet med ABM 07.

Alla dörrar levereras med en monteringsanvisning samt en underhållsinstruktion. Garantin, enligt ovan, gäller endast då dörren är monterad enligt Gebos monteringsanvisning och underhållen enligt vår underhålls-instruktion som finns för respektive träslag och ytbehandling. Dessa instruktioner levereras med dörren samt finns på vår hemsida www.gebo.se.

Reklamationer och garantianspråk av fel och brister som är synliga vid leverans godtas inte om anmälan sker till Gebo efter att dörren är monterad.

För att garantin på produkten ska gälla måste den ha en tillfredsställande ytbehandling. Tillfredsställande ytbehandling innebär att dörren före montage har fått en fukt- och vattenavvisande yta på samtliga sidor och att underhåll genomförs på ett sådant sätt att denna yta alltid upprätthålls. Ytbehandlingen ska förhindra att fukt, vatten, solljus eller annat som kan skada eller deformera produkten når träets yta. Dörrar är utsatta och behöver regelbundet behandlas, tidsintervallet avgörs av de yttre förutsättningarna. Garantin täcker ej något som har med själva ytbehandlingen att göra som t ex mögel, flagnande färg, missfärgat trä, solskador, färgskiftningar eller kvistgulningar. Garantin täcker ej heller om trä lyser igenom till följd av att träet rört sig. Observera att dörrar som monterats i t ex jordkällare, djurstallar, pannrum etc kräver tätare underhåll.

Gebo tillverkar och säljer dörrar i trä och träprodukter är levande material som rör sig. Varje produkt är unik eftersom materialet och hantverket är unikt på varje produkt. Pga av detta kan en produkt skilja sig lite från tidigare beställning. I trä kan det förekomma kvistar och andra strukturer. Detta kan ev synas genom
ytbehandling och är inte att betrakta som felaktigheter. Eventuella ytfel tillåts om de ej är synliga på ett betraktelseavstånd om 3 meter samt i diffust dagsljus.

Vidare gäller inte garantin fel eller brist som uppstår vid eller efter egen förändring av dörrens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan förändring av dörren.

Garantin gäller ej vid användning av fogskum vid montering. Om man använt skum kan man inte justera karmen med karmskruv, ej heller justera ev. montagefel. Skummet eftersväller dessutom ofta och pressar ihop karmen.

Cylinder och handtag måste monteras direkt vid dörrens uppsättning, annars kan vatten tränga in i konstruktionen och orsaka svällning/sprickbildning eller färgsläpp.

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion på minst 100 mm.

Observera att en svart dörr, eller en mörkt målad dörr som sitter i sol kan bli upp mot 80 grader varm. Detta kan göra att rörelser uppstår i dörren som gör att dörren kröker sig. Vi kan därför inte garantera formstabilitet för svarta eller mörkt målade dörrar om de sitter i oskyddat söder/västerläge.

Om dörren har glas är det viktigt att göra en toppförsegling, detta ombesörjes av kund. Toppförsegling bör göras snarast efter att dörren är behandlad och behandlingen genomhärdad. Använd en produkt anpassad för glas. Kontrollera med jämna mellanrum att fogband mellan eventuellt glas och glaslist är intakt. Om en spricka eller glipa upptäcks åligger det kunden att täta med nytt silikon eller likvärdigt. Tätningsmaterialen bryts ner med tiden av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och orsaka svällning och färgsläpp.

Dörrar med plywoodyta kan ha eller få små sprickor pga sol, vind och regn. Dörrens funktion eller täthet påverkas inte och detta är därför inget fall för reklamation.

Tvist
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.