Open Close

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration för vår typprodukt YD74 i storlek M 10 x 21.

 1. Produkttyp: Ytterdörr
 2. Produktbeteckning: YD74
 3. Avsedd användning: Ytterdörr avsedd för användning i privata och offentliga miljöer
 4. Tillverkare: Gebo Snickerier AB
  Slåttervägen 7
  271 74  GLEMMINGEBRO
  0411-52 25 20
  www.gebo.se
  info@gebo.se
 5. System för bedömning (AVCP): System 3
 6. Anmält organ (NB): SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfört Initial Typ Testning (ITT) enligt system 3 och har utfärdat provningsrapport 3PO2109
 7. Angiven prestanda:
  Väsentliga egenskaper enl harmoniserad standard
  SS-EN 14351-1:2006+A1:2010
  Prestanda
  Regntäthet npd
  Kemikalier npd
  Motstånd mot vindlast npd
  Slagtålighet, tung stöt npd
  Säkerhetsbeslag npd
  Bredd och höjd 10 M x 21 M
  Manöverbarhet npd
  Ljudreduktion npd
  U-värde 0,76
  Strålningsvärde npd
  Lufttäthet npd
 8. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
  Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Anna Olsson, VD Gebo Snickerier AB