Open Close

Leverans och mottagande

Vid leverans från fraktbolaget, kontrollera noga att ni fått det antal kolli som är angivet på fraktsedeln. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till fraktbolaget samt till Gebo. Synliga skador ska anmälas vid mottagande av godset. Godsmottagaren är personligen ansvarig för att fraktsedeln kvitteras av rätt person.

Vi emballerar våra dörrar mycket noga men tyvärr händer det att transportskador inträffar trots detta. Nedan ser du exempel på hur vårt emballage ser ut. Vilken typ av emballage som använts på din order ser du på följesedeln.

Dörren/dörrarna ska före montering alltid förvaras inomhus på plant underlag, i ett väl ventilerat utrymme med låg luftfuktighet, stående på karmens sidostycke alternativt ovanstycke. OBS: Ej liggande!
De skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Emballaget skall tas bort snarast då detta endast är avsett att skydda godset under transport.

Standardemballage enkeldörr invändigt

Standardemballage enkeldörr utvändigt

Standardemballage pardörr invändigt

Standardemballage pardörr utvändigt

Emballage typ 3 enkeldörr invändigt

Emballage typ 3 enkeldörr utvändigt

Emballage typ 3 pardörr invändigt

Emballage typ 3 pardörr utvändigt

Pallning sida 1

Pallning sida 2